Afstamming is de juridische relatie tussen een ouder en een kind. Met andere woorden: wie is de juridisch moeder en wie is de juridisch vader van een kind. Of u in een familierechtelijke betrekking staat tot een kind is bijvoorbeeld van belang voor de vraag van wie het kind kan erven, wie het gezag over het kind kan verkrijgen en wie er alimentatieplichtig is voor het kind.

Huwelijk / geregistreerd partnerschap

Er zijn verschillende mogelijkheden om het juridisch ouderschap vast te stellen. Zo heeft een kind dat uit een huwelijk van zijn of haar ouders is geboren, automatisch een juridisch vader en – moeder. Hetzelfde geldt voor een kind dat uit een geregistreerd partnerschap van zijn of haar ouders is geboren.
Maar wat nu als de ouders niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben ten tijde van de geboorte van het kind? In dat geval heeft het kind alleen een juridisch moeder. Zij is degene uit wie het kind is geboren. Wanneer de ouders ervoor willen zorgen dat ook de (biologische) vader de juridisch vader van het kind wordt, dan moet de vader het kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente.

Vervangende toestemming
In de praktijk kan het voorkomen dat moeder geen toestemming geeft aan vader voor de erkenning van het kind. In dat geval kan vader het kind niet zonder tussenkomst van de rechter erkennen.
Vader heeft de mogelijkheid om aan de rechter vervangende toestemming te vragen voor de erkenning van zijn kind. Wanneer de vervangende toestemming wordt verleend, komt de toestemming van de rechter in de plaats van de toestemming van moeder en kan het kind alsnog worden erkend.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Het kan echter ook andersom voorkomen. Wanneer moeder wel wenst dat vader het kind erkent, maar vader geen medewerking verleent, dan kan moeder een verzoek indienen bij de rechtbank. Zij zal dan moeten verzoeken om een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Wanneer er bij de rechter twijfel bestaat of de vader ook de verwekker is van het kind, dan kan de rechter beslissen dat er een DNA-test moet worden afgenomen voordat het vaderschap kan worden vastgesteld. Wanneer het vaderschap wordt vastgesteld, kan moeder met de uitspraak van de rechter de erkenning van vader bij de ambtenaar van de burgerlijke stand laten registreren.
Heeft u vragen over de juridische relatie met uw kind of de mogelijkheid om deze juist vast te laten stellen, neem dan contact op met een van onze familierecht advocaten.

    Neem gerust contact met ons op: