Een boedelscheiding is de verdeling van de gezamenlijke goederen die u samen met uw partner heeft. Tot 1 januari 2018 gold het uitgangspunt dat u, wanneer u geen huwelijkse voorwaarden had opgesteld, automatisch trouwde in gemeenschap van goederen. Dit hield in dat alle goederen die u had, van u gezamenlijk waren en moesten worden verdeeld. Het maakte daarbij niet uit of u de goederen al voorafgaand aan het huwelijk had aangeschaft of gekregen of dat u de goederen vanaf uw eigen rekening had betaald.

Voor partners die na 1 januari 2018 zijn gehuwd geldt het uitgangspunt van een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alles wat de betreffende partner voor het huwelijk had, van die partner blijft en slechts wat tijdens het huwelijk is opgebouwd, in de gemeenschap valt. In een boedelverdelingsprocedure zullen de goederen die van u gezamenlijk zijn, moeten worden verdeeld.

Het is ook mogelijk dat u voorafgaand aan uw huwelijk huwelijkse voorwaarden op laat stellen. In deze huwelijkse voorwaarden kunt u alvast afspraken maken over de vraag of u goederen al dan niet wenst uit te sluiten van de gemeenschap.

Het is van belang om eerst een goed overzicht te verkrijgen van welke goederen er in de boedel vallen en welke waarde hieraan moet worden toegekend. Denk hierbij aan de woning, de inboedel, auto’s en banksaldi. Het heeft de voorkeur dat partijen in onderling overleg bepalen welke waarde een bepaald goed heeft. Wanneer hier echter discussie over bestaat, is het mogelijk om taxatierapporten op te laten stellen.

Zodra duidelijk is wat er in de gemeenschap valt en welke waarde deze gemeenschap vertegenwoordigt, kan er worden overgegaan tot verdeling hiervan.

Let op, schulden kunnen ook in de gemeenschap vallen. Schulden kunnen niet worden verdeeld, maar er kunnen wel afspraken worden gemaakt over wie welke schulden voor zijn of haar rekening neemt. U kunt dan ook hoofdelijk aansprakelijk blijven voor een betreffende schuld, terwijl uw ex-partner de afbetaling hiervan voor zijn of haar rekening heeft genomen.

Heeft u vragen over de boedelverdeling of weet u niet wat wel en wat niet in de gemeenschappelijke boedel valt? Neem dan contact op met een van onze familierecht advocaten.

    Neem gerust contact met ons op: