Pre-scan huwelijkse voorwaarden

Uit de praktijk is gebleken dat steeds meer partners huwelijkse voorwaarden op laten stellen wanneer zij gaan trouwen. Deze huwelijkse voorwaarden worden door een notaris opgesteld. Steeds meer zien wij dat partijen behoefte hebben aan een nadere uitleg van de huwelijkse voorwaarden. Waar een notaris vaak de afspraken beziet vanuit het huwelijk, beziet een advocaat de afspraken vanuit een echtscheidingssituatie. Hoewel men uiteraard nooit een huwelijk aangaat met het oog op een echtscheiding, kan het in sommige situaties wel raadzaam zijn om al in een vroeg stadium, bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden, advies in te winnen bij een advocaat. Onze gespecialiseerde advocaten staan u hierin graag bij.

APK huwelijkse voorwaarden

Ook als er eenmaal huwelijkse voorwaarden zijn gesloten, kan het raadzaam zijn om na enkele jaren een APK van de huwelijkse voorwaarden in te plannen. Wat heeft u eigenlijk afgesproken? Voert u de gemaakte afspraken wel juist uit? Zijn er aanpassingen in de huwelijkse voorwaarden noodzakelijk? Met al deze vragen staan onze specialisten u graag bij.

Let op, het daadwerkelijk aanpassen van de huwelijkse voorwaarden kan alleen via een notaris. Onze specialisten kunnen u wel van advies voorzien.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Zodra duidelijk is dat het huwelijk moet worden ontbonden, zullen de huwelijkse voorwaarden moeten worden afgewikkeld. Hier komt veel bij kijken. Welke afspraken zijn er gemaakt in de huwelijkse voorwaarden? Zijn de huwelijkse voorwaarden ook zo nagekomen? Moeten er nog verrekeningen plaatsvinden? Onze specialisten bezien graag met u welke stappen ondernomen moeten worden om tot een gedegen afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden te komen.

Heeft u vragen?

    Neem gerust contact met ons op: