Uit de enquête van ASP (waar de letselschadeadvocaten van ons kantoor lid van zijn) blijkt dat letselschade advocaten niet tevreden zijn over de afwikkeling van letselschade claims door verzekeraars, ondanks berichten van de verzekeringsmaatschappijen zelf dat het heel goed gaat met de behandeling.

Wij ervaren in de dagelijkse praktijk inderdaad toch wel serieuze problemen bij de afwikkeling van letselschade kwesties. Verzekeringsmaatschappijen lijken anno 2017 vaak onderbezet te zijn waardoor de reactietijd en doorlooptijd van zaken ontzettend lang wordt. Sommige maatschappijen lezen de post of mail pas na een paar maanden en lopen continu achter de feiten aan. Hierdoor wordt het treffen van een praktische en snelle regeling vaak onmogelijk gemaakt.
Slachtoffers voelen zich vaak behoorlijk gefrustreerd door de lange wachttijden en hebben door een gebrek aan contact met de verzekeringsmaatschappij vaak het gevoel dat zij niet serieus worden genomen. Er is een dringende behoefte aan een vlottere en praktischere benadering door de verzekeringsmaatschappijen!