Het Corona virus met zijn thuis “quarantaine” en social distancing heeft ook effect op relaties. Juist nu is het belangrijk om respect en geduld voor elkaar op te brengen.

Of zoals onze premier Rutte het zei: pas een beetje op elkaar.

Voor sommige partners zal deze periode extra moeilijk zijn. Er is extra stress: financiële stress, het regelen van afspraken, het maken van huiswerk met de kinderen en ook nog werken.

Sommige partners hervinden elkaar in perioden van stress. Juist een nieuwe situatie kan leiden tot verbeterde communicatie.

Helaas lukt het niet voor iedereen om de relatie te redden. Dit kan er toe leiden dat wordt besloten om uit elkaar te gaan. De verschillende mogelijkheden zijn:

  1. de beëindiging van de samenleving zonder samenlevingscontract;
  2. de beëindiging van een samenleving met een samenlevingscontract;
  3. een echtscheiding;
  4. een beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Mediation is de uitgelezen manier op er gezamenlijk uit te komen. Mocht dit alleen niet lukken, dan staan wij u hier dus graag in bij.

Mediation kan ook nu: gewoon per Skype of Zoom. Deze mogelijkheid bieden wij ook aan voor internationale echtscheidingen.

In mediation kunnen partijen in onderling overleg tot een gedegen plan komen. De scheidingsmelding en een bespreking van de historie komen hierbij aan de orde komen. Als partijen nog in dezelfde woning verblijven, is het extra van belang om rustig te blijven en goed naar elkaar te luisteren. Dit biedt de mogelijkheid om gegevens samen uit te zoeken. Openheid van zaken biedt vaak ook oplossingen.

Wanneer er kinderen zijn is het noodzakelijk dat er een ouderschapsplan wordt opgesteld. Wanneer de kinderen oud genoeg zijn en de ouders dit wenselijk achten, is er ook een mogelijkheid om met de kinderen te spreken. De kinderen krijgen dan uitleg over het proces. Dit kan rust en duidelijkheid geven. Een kind heeft uiteraard niet de eindstem. In dit artikel van rechtbank staat hoe dit precies werkt: www.rechtspraak.nl/kinderverhoor.

Het is op dit moment nog niet exact duidelijk hoe de rechtbank met de huidige Corona situatie om zal gaan. Wij houden dit uiteraard strak in de gaten.

Als er geen kinderen zijn, dan hoeft er geen ouderschapsplan gemaakt te worden en kan gelijk met het echtscheidingsconvenant worden begonnen. De woonsituatie en het inkomen is dan van belang. Is er sprake van een onderneming dan zal ook deze aan bod moeten komen. Hierbij zal uiteraard ook een fiscale check moeten plaatsvinden. Het is zaak dat  er goede afspraken worden gemaakt, die niet alleen door partijen gezamenlijk worden gedragen maar ook in de praktijk kunnen worden nagekomen.

Het in onderling overleg opstellen van een goed convenant is bijna altijd beter en voordeliger dan procederen. Mocht het echt niet lukken, dan kan dit uiteraard altijd nog. Ook in dat geval staat onze Skype- en Zoom deur in deze tijd open.

Heb je een vraag of wil je advies over het opstarten van een mediationtraject? Neem dan contact op met onze mediator, mr. Elea van Baarle. Zij staat je graag te woord.