Bij een echtscheidingsprocedure komt veel kijken. Belangrijke afspraken moeten worden gemaakt. Daarom is het raadzaam om deze afspraken onder begeleiding van een advocaat of mediator te maken.

Wanneer ex-partners nog ‘on speaking terms’ zijn en in goed overleg tot afspraken kunnen komen, is mediation een geschikte optie. In een mediation procedure zullen er enkele besprekingen met u beiden plaatsvinden onder begeleiding van onze deskundige mediator. Alle facetten van de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap komen aan bod. De mediator is daarbij onafhankelijk, onpartijdig en behartigt de belangen van u beiden.

Zodra de afspraken zijn overeengekomen, worden deze opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn, zullen de afspraken omtrent de kinderen worden opgenomen in een apart ouderschapsplan.

Zodra er een ondertekend echtscheidingsconvenant (en eventueel ouderschapsplan) ligt, kan er vervolgens een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank zal in de meeste gevallen overgaan tot afgifte van de (echtscheidings)beschikking zonder daar een zitting voor in te plannen.

Een mediationprocedure neemt hierdoor doorgaans minder tijd in beslag en zal in vele gevallen ook kosten besparen ten opzichte van een eenzijdige echtscheidingsprocedure waarbij beide partners een eigen advocaat hebben en een inhoudelijke procedure bij de rechtbank gevoerd moet worden.

Ook in het geval dat er al een echtscheidingsconvenant en/of een ouderschapsplan ligt en de afspraken moeten worden herzien, is mediation bij uitstek een geschikte methode.

Voor een geslaagde mediation is het niet noodzakelijk dat u het op voorhand over alle zaken eens bent. De mediator kan u in dit proces begeleiden en waar nodig bemiddelen om tot een oplossing te komen die u beiden schikt.

Mevrouw Van Baarle is gespecialiseerd familierecht mediator bij ons op kantoor. Heeft u vragen of denkt u dat mediation voor u en uw partner een geschikte methode is, neem dan contact op met mevrouw Van Baarle:

    Neem gerust contact met ons op: