In de praktijk zien wij steeds vaker dat mensen niet (meer) tevreden zijn met de naam die zij hebben gekregen van hun ouders. Dit kan verschillende redenen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam die bij de geboorteaangifte foutief is geregistreerd of een persoon die een geslachtswijziging heeft ondergaan en een naam wenst te verkrijgen die past bij het nieuwe geslacht.

Zowel de voornaam als de achternaam kan worden gewijzigd.
Voor een wijziging van de voornaam zal er een verzoekschrift moeten worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor geldt een verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat u verplicht bent het verzoekschrift via een advocaat in te dienen. U kunt een voornaamswijziging verzoeken voor uzelf en, als gezagdragende ouder, voor uw minderjarige kind (met toestemming van de andere gezagdragende ouder).

Het wijzigen van de achternaam is niet mogelijk via de rechtbank. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij www.justis.nl. Justis beslist namens de Minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd

Heeft u vragen over het wijzigen van uw (voor)naam? Neem contact op met een van onze Maet familierecht advocaten.

    Neem gerust contact met ons op: