Wanneer u samen met uw ex-partner een echtscheidingsconvenant en/of een ouderschapsplan heeft opgesteld, dient u deze beiden na te komen. Uit de praktijk blijkt dat er bij de uitvoering van de gemaakte afspraken soms discussies kunnen ontstaan. Het kan zelfs zo ver komen dat (door een van partijen) in het geheel geen uitvoering wordt gegeven aan de in het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan opgenomen afspraken. Dit kan tot de nodige frustraties en problemen leiden.

Ons kantoor staat u graag met raad en daad bij de nakoming van het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Samen met u wordt bezien welke strategie in uw situatie het meest geschikt is en welke weg gevolgd gaat worden. Het heeft altijd de voorkeur om in onderling overleg tot een geschikte regeling te komen. Lukt dit echter niet en weigert uw ex-partner zijn of haar medewerking te verlenen aan de nakoming van het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan, dan kan hier mogelijk ook een (kort geding)procedure bij de rechtbank voor worden opgestart. 

Loopt u tegen problemen aan bij de nakoming van het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan? Neem contact op met een van onze specialisten via:

    Neem gerust contact met ons op: