Wanneer u gaat scheiden weet u vaak wel dat er afspraken moeten worden gemaakt over eventuele kinderen, alimentatie, de woning en de verdeling van de inboedel goederen. Waar wellicht niet direct aan wordt gedacht is dat ook het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, verdeeld moet worden. De daadwerkelijke verdeling van het pensioen vindt plaats zodra u met pensioen gaat, maar u kunt hier nu wel al afspraken over maken. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

De wet maakt onderscheid in het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het basispensioen (de AOW) hoeft u niet met uw ex-partner te verdelen.

Voor het ouderdomspensioen geldt het wettelijke uitgangspunt dat, wanneer u geen afspraken maakt, het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij helfte tussen de ex-partners wordt verdeeld.

Voor het nabestaandenpensioen geldt dat ex-partners alleen recht hebben op een pensioenuitkering wanneer het nabestaandenpensioen op opbouwbasis is opgebouwd. Als het nabestaandenpensioen op risicobasis is aangegaan, komt u niet in aanmerking voor de verdeling hiervan. U kunt bij uw pensioenuitvoerder nagaan of u recht heeft op nabestaandenpensioen.

Als u recht heeft op het nabestaandenpensioen van uw ex-partner, dan heeft u recht op een uitkering vanaf het moment dat uw ex-partner komt te overlijden. De hoogte hangt af van de lengte van de periode waarin u samen was.

Het is belangrijk om iedere pensioenuitvoerder waar u en uw ex-partner pensioen hebben opgebouwd, binnen 2 jaar na de scheiding te informeren over de door u gemaakte afspraken. Indien u de pensioenuitvoerder(s) niet binnen deze termijn informeert, is er geen verplichting voor de pensioenuitvoerder om uitvoering te geven aan de door u gemaakte afspraken. Het kan dan zo zijn dat de pensioenuitvoerder de pensioenuitkeringen op rekening van u of uw ex-partner voldoet en dat u samen moet berekenen aan wie welk deel toekomt.

Heeft u vragen over uw pensioenverdeling? Neem contact op met een van onze familierecht advocaten.

    Neem gerust contact met ons op: