Hoewel het in de praktijk niet vaak voorkomt, hebben gehuwde partners naast de mogelijkheid om te scheiden, ook de mogelijkheid om de rechtbank om een scheiding van tafel en bed te verzoeken. Uit de praktijk blijkt dat een scheiding van tafel en bed voornamelijk een optie is voor partners die wegens religieuze redenen geen echtscheiding willen.

In de volksmond wordt met de term scheiding van tafel en bed veelal bedoeld dat de partners feitelijk uit elkaar zijn en mogelijk ook op een ander adres wonen. De juridische betekenis van een scheiding van tafel bed gaat verder.

Wanneer partners kiezen voor een scheiding van tafel en bed, blijft het huwelijk in stand, maar verschillende gevolgen van een echtscheiding gelden ook voor een scheiding van tafel en bed. Zo zullen van tafel en bed gescheiden partners bijvoorbeeld hun (beperkte) gemeenschap verdelen of hun huwelijkse voorwaarden afwikkelen. Ook ontstaat er mogelijk een alimentatieverplichting en moet er een ouderschapsplan worden opgesteld zodra er minderjarige kinderen in het spel zijn.

Twijfelt u of een scheiding van tafel en bed voor u en uw (ex)-partner een geschikte optie is? Neem dan contact op met een van onze familierechtadvocaten via:

    Neem gerust contact met ons op: