Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de overheid extra geld ter beschikking gaat stellen voor onder andere de politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland. In de toekomst kunnen daardoor meer beschermende maatregelen voor onder andere slachtoffers van geweldsmisdrijven worden genomen. Het meeste geld gaat naar de politie, die medewerkers beter gaat opleiden om kwetsbare slachtoffers van Geweldsmisdrijven te helpen. Ook Slachtofferhulp krijgt meer financiele armslag en dit is hard nodig want de afgelopen jaren is het aantal vestigingen van slachtofferhulp ten gevolge van reorganisaties en bezuinigingen verminderd. Zo is de vestiging van slachtofferhulp in Hilversum al heel lang ’tijdelijk gesloten’, hetgeen een gemis is voor de regio.
In 2018 treedt naar verwachting ook de Wet affectieschade in werking. Deze wet voorziet in een schadevergoeding voor naasten van slachtoffers die zijn overleden of die ernstig en blijvend letsel hebben overgehouden aan (bijvoorbeeld) een geweldsmisdrijf, een ernstig verkeersongeluk of een medische fout. Door dit smartengeld wordt ook het leed erkend dat naasten is aangedaan, zoals de ouders of kinderen van het slachtoffer. De letselschade sectie van Maet Advocaten houdt dit nauwlettend in de gaten om zodra dit mogelijk is, dit soort schadevergoedingen voor onze cliënten te regelen.