We kunnen er niet omheen. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus houdt de gemoederen in binnen- en buitenland flink bezig. De maatregelen die zijn genomen tegen verdere verspreiding van het coronavirus hebben een enorme impact op het Nederlandse bedrijfsleven. De gevolgen van de coronacrisis zijn overal zichtbaar. 

Het kan bijna niet anders dan dat de coronacrisis invloed zal hebben op de mogelijkheid om partner- of kinderalimentatie te (blijven) betalen. Hoe werkt dit?

(Tijdelijk) verlagen of stoppen van de alimentatie

Allereerst geldt dat u de partner- of kinderalimentatie niet eenzijdig mag stoppen of verlagen. Ook wanneer de alimentatieplichtige een (tijdelijke) achteruitgang in zijn of haar inkomen heeft, of wanneer het inkomen zelfs helemaal wegvalt, mag niet zonder overleg worden gestopt met het betalen van alimentatie. Ook mag de alimentatie in dat geval niet eenzijdig worden verlaagd. 

In onderling overleg kan wel veel worden afgesproken. Het heeft dan ook altijd de voorkeur dat je samen met je ex-partner in overleg gaat en goed de (financiële) situatie uitlegt. Probeer in overleg tot afspraken te komen over een tijdelijke verlaging van de alimentatieverplichting. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan een acute oplossing voor de duur van de door de overheid afgekondigde maatregelen en een (middellange) periode daarna, in de hoop dat dat in die periode meer duidelijkheid komt over herstelmogelijkheden. 

Het is in alle gevallen belangrijk om de gemaakte afspraken goed en helder op papier te zetten. Hiermee wordt voorkomen dat er onverhoopt toch discussie ontstaat over de gemaakte afspraken. Onze familierechtadvocaten kunnen jullie hierbij adviseren. 

Wat nu als overleg niet lukt?
Lukt het jullie niet om samen tot (tijdelijke) afspraken te komen, dan kan de rechtbank worden verzocht om een wijziging of nihilstelling van de alimentatieverplichting. Deze wijziging of nihilstelling kan alleen worden verzocht als er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Dit zal in iedere specifieke situatie moeten worden beoordeeld.  Zijn de wijzigingen tijdelijk van aard, zonder veel impact te hebben, dan kan het zo zijn, dat een rechtbank meent dat er geen wijzigingsgrond is. Is dit anders, dan kan het dus wel.

Zo geldt bijvoorbeeld voor een werknemer in loondienst dat hij of zij veelal onder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling) valt en recht heeft op doorbetaling van het loon door de werkgever voor de duur van 3 maanden (verlenging is onder omstandigheden mogelijk). Voor werknemers die hun baan verliezen geldt dat zij veelal aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. Het is dus de vraag of in deze gevallen het inkomensverlies een wijziging van alimentatieverplichting rechtvaardigt. 

Voor ondernemers en zelfstandigen met een te verwachten omzetdaling, geldt dat zij mogelijk aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Hiermee kan een compensatie voor de duur van 3 maanden worden aangevraagd. Ook kunnen ondernemers gebruik maken van de uitstelregeling voor het betalen van de belastingen. Bij de beoordeling of er sprake is van inkomensverlies, zal de rechter moeten beoordelen of de ondernemer er alles aan heeft gedaan om inkomensverlies zoveel mogelijk te vermijden. Ook voor een ondernemer speelt dus de vraag of het inkomensverlies de wijziging van de alimentatieverplichting kan rechtvaardigen. 

Toch indienen !
Als overleg niet lukt en de alimentatieplichtige kan echt niet betalen, dan is het zaak dat er toch zo snel mogelijk een verzoekschrift wordt ingediend. De datum van het indienen van het verzoekschrift is van groot belang omdat dit vaak de ingangsdatum is voor de gewijzigde alimentatieverplichting. Hoe eerder er wordt ingediend hoe eerder de rechter over het algemeen de wijziging laat ingaan. De alimentatieverplichting kan dan mogelijk met terugwerkende kracht worden veranderd. 

Als overleg echt niet lukt, dan is het dus zaak om actie te ondernemen. Het zomaar niet betalen en verder niets doen, is dus geen oplossing. 

Wees redelijk
Het zijn voor iedereen moeilijke tijden. Van iedereen wordt verwacht dat zij zich aanpassen. Voor ex-partners geldt dit wellicht nog iets meer. Zij zullen hun emoties zoveel mogelijk aan de zijlijn moeten plaatsen om samen door deze crisis heen te komen. Wees redelijk en probeer samen, al dan niet onder begeleiding van een mediator of advocaat, tot een oplossing te komen.

Heb je vragen over het wijzigen van de alimentatieverplichting in tijden van corona? Neem dan contact op met een van onze familierechtadvocaten: mr. Elea van Baarle en mr. Sanne Oor. Dit kan telefonisch, per e-mail, via een persoonlijk bericht via social media.