Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat mensen ongehuwd samenwonen en/of kinderen krijgen. Hoewel de regels voor echtscheidingen en ontbindingen van geregistreerd partnerschappen niet één op één toepasbaar zijn op ex-samenlevers, blijkt uit de praktijk dat ook samenwoners die uit elkaar gaan, het nodige moeten regelen.

Ook ex-samenlevers hebben de verplichting om een ouderschapsplan op te stellen en afspraken over de kinderen te maken. Daarnaast is er vaak sprake van gezamenlijk vermogen en/of woning waar afspraken over moeten worden gemaakt.

Een belangrijk verschil bij het verbreken van de samenleving en een echtscheiding (of ontbinding van het geregistreerd partnerschap) is dat er in het eerste geval niet zondermeer een partneralimentatieverplichting bestaat. Ook bouwen samenlevers niet automatisch pensioen op voor de andere partner.

Soms is er al een samenlevingscontract waarin enkele gevolgen van de verbreking van de samenleving in zijn opgenomen. Ook over de afwikkeling hiervan heeft het de voorkeur om juridisch advies in te winnen.

Heeft u vragen over de verbreking van uw samenleving? Neem contact op met een van onze advocaten.

    Neem gerust contact met ons op: