In de praktijk komt het veel voor dat ex-partners een gezamenlijke woning bewonen. Dit kan zowel een koopwoning zijn als een huurwoning. Bij een echtscheiding of een verbreking van een samenleving zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de woning. Wie wil er in de woning blijven wonen? Wie kan er (financieel gezien) in de woning blijven wonen? Wat als beide ex-partners in de woning willen en kunnen wonen?

Soms komt het voor dat geen van beide partijen in de voormalige echtelijke woning kan blijven wonen. Wat kan u dan doen als uw ex-partner weigert zijn of haar medewerking te verlenen aan de verkoop van de woning? Allereerst heeft het de voorkeur om in onderling overleg een regeling te treffen. Dit kan bijvoorbeeld middels mediation. Wanneer het echter niet mogelijk om een minnelijke regeling overeen te komen, bestaat er de mogelijkheid om bij de rechter om vervangende toestemming voor de verkoop van de woning te verzoeken. Wanneer de vervangende toestemming wordt verleend, komt de uitspraak van de rechter veelal in de plaats van de toestemming van de weigerachtige partner. 

Heeft u vragen over de verkoop van uw voormalig echtelijke woning? Neem contact op met een van onze specialisten via:

    Neem gerust contact met ons op: