Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn voorwaarden die je als toekomstig echtgenoten/partners laat opstellen door een notaris.
In deze voorwaarden kan van alles afgesproken worden.
Een belangrijke afspraak gaat over (de mate van) gemeenschap: welke goederen zijn gezamenlijk. In de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden kan deze gemeenschap ook worden uitgesloten.

Ook over de volgende punten kunnen afspraken worden gemaakt:

  • de kosten van de huishouding
  • overlijdensrisicoverzekeringen
  • verdeling van het pensioen
  • goederen en zaken die toch van een gemeenschap worden uitgesloten
  • Verrekenbedingen. Zo kan er een periodiek verrekenbeding dan wel een finaal verrekenbeding verwoord worden in de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden

Een periodiek verrekenbeding houdt in dat mensen jaarlijks afrekenen over de inkomsten en/of vermogens.
De voorwaarden kunnen consequenties hebben voor de situatie tijdens het huwelijk maar ook voor de situatie bij een echtscheiding of bij overlijden.
Wat je afspreekt, moet je ook nakomen. Dit gaat nog wel eens mis.

In veel huwelijkse voorwaarden dan wel partnerschapsvoorwaarden is een zogenaamd periodiek verrekenbeding opgenomen. Men noemt dit ook wel het Amsterdams of het jaarlijks verrekenbeding. De gespaarde inkomsten tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap moeten dan jaarlijks worden verdeeld nadat de kosten van de gezamenlijke huishouding zijn voldaan. De vermogens van de echtgenoten/partners blijven gescheiden, maar wat tijdens het huwelijk wordt verdiend, wordt dus – onder aftrek van de kosten – toch verdeeld.

Als je dit hebt afgesproken, moet je dat vervolgens ook doen. Bijvoorbeeld wanneer echtgenoten tussen kerst en Oud en Nieuw feitelijk afrekenen. Reken je niet af, dan loop je het risico dat er alsnog finaal (aan het einde van het huwelijk) moet worden verrekend. Immers je hebt dan geld gespaard op de eigen rekening dat verondersteld wordt van jullie samen te zijn. Je vult door het niet afrekenen, dan een spaarpot waar beiden dan bij helfte toe gerechtigd zijn.

Bij een echtscheiding of verbreking partnerschap moet er dan alsnog gelijk “verdeeld” worden. Meestal staan de verstandhoudingen dan meer onder druk. Om “finaal” te verrekenen wordt dan als zwaar ervaren. Wanneer men “periodiek” heeft verrekend, dan weet men beter waar men aan toe is.

Ter verduidelijking van het verschil in verrekenbedingen:
Een finaal verrekenbeding houdt in dat je als echtgenoten/partners aan het einde van het huwelijk alles moet delen, met uitzondering van dat wat expliciet uitgesloten is.
Dit kan overeengekomen zijn, dan wel het gevolg van het niet uitvoeren van het periodieke beding.
De nodige mensen vergeten dat zij een finaal verrekenbeding zijn overeengekomen, omdat staande huwelijk / partnerschap men ervan uitging dat sprake was van geen gemeenschap, dan wel een beperkte gemeenschap. Als je van iets anders uitgaat, dan feitelijk is overeengekomen, dan kan dit bij een (echt)scheiding tot onaangename verrassingen leiden.

Bij echtscheiding of ontbinding van het partnerschap komen de huwelijkse voorwaarden op tafel. Ook bij het overlijden van één van de partners kunnen huwelijkse voorwaarden gevolgen hebben.
Weet dus wat er in jullie huwelijkse voorwaarden staat. Heb je vragen of zijn er dingen onduidelijk, neem dat gerust contact met ons op.

Ook kunnen zich omstandigheden voordoen in de persoonlijke levenssfeer waardoor er behoefte kan ontstaan om tijdens de relatie alsnog huwelijkse dan wel partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Denk daarbij aan het starten van een onderneming van een van de echtgenoten of partners. In dat geval kan het verstandig zijn om de risico’s van de andere partner voor jou te beperken. Zorg ervoor dat helder is, wat staande het huwelijk of partnerschap geregeld moet worden, maar ook wat bij beëindiging van de relatie de beoogde en overeengekomen gevolgen zijn.

Huwelijkse voorwaarden worden door een notaris opgesteld. Vaak is het verstandig om eerst goed juridisch advies in te winnen voordat je besluit naar de notaris te gaan. De notaris is neutraal en staat op afstand. Onze advocaten en juristen hebben veel praktijkervaring en kunnen daarnaast goed schakelen met fiscalisten. Ook wordt geregeld gebruik gemaakt van onze ondernemingsrechtadvocaten om mee te kijken naar de eventuele voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden worden vaak opgesteld met een doel. Het is belangrijk om dit doel goed helder te hebben. Daarnaast worden huwelijkse voorwaarden vaak in goede harmonie opgesteld waarbij de voorwaarden het ook moeten doen op het moment dat de harmonie minder goed is.

Graag beantwoorden wij jullie vragen over huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden en staan jullie graag met raad en daad bij. Neem daarvoor contact op met mr. Elea van Baarle of mr. Sanne Oor.

    Neem gerust contact met ons op: