Nieuws

Nieuws over juridische ontwikkelingen over personen- en familierecht, arbeids- en ondernemingsrecht en letselschade en paard & recht.
Vervaltermijn vakantiedagen

Vervaltermijn vakantiedagen

Het recht op vakantie met behoud van loon is een belangrijk beginsel van het sociale recht van de Europese Unie. Als werknemer moet u de gelegenheid krijgen om uit te rusten en te ontspannen. Er wordt onderscheid gemaakt in wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke...

Lees meer
Mediation in tijden van Corona

Mediation in tijden van Corona

Het Corona virus met zijn thuis “quarantaine” en social distancing heeft ook effect op relaties. Juist nu is het belangrijk om respect en geduld voor elkaar op te brengen. Of zoals onze premier Rutte het zei: pas een beetje op elkaar. Voor sommige partners zal deze...

Lees meer
Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans Sinds 1 januari 2020 is het arbeidsrecht op een aantal punten veranderd. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans zijn de regels rondom de arbeidsovereenkomst en ontslag aangepast. De wetgever heeft met deze wet beoogd om betere...

Lees meer
Geen huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Geen huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Dan geen ouderlijk gezag ! Er worden steeds meer kinderen geboren uit relaties waarbij de ouders niet zijn getrouwd en ook geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Dit heeft juridische consequenties die de ouders vaak niet weten. Na een verbreking van de...

Lees meer
Aanrijding met elektrische fiets: wie vergoedt de schade?

Aanrijding met elektrische fiets: wie vergoedt de schade?

Fietsers staan bovenaan als het gaat om dodelijke verkeersongevallen. De toename wordt toegeschreven aan de stijgende populariteit van de elektrische fiets, die populair is bij zowel ouderen als jongeren. Maar wie vergoedt (letsel)schade bij een verkeersongeval...

Lees meer
Kabinetsplannen inzake arbeidsrecht

Kabinetsplannen inzake arbeidsrecht

Nog koud bekomen van de ingrijpende veranderingen in het arbeidsrecht in het kader van de Wet Werk en Zekerheid uit 2015, worden in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte III alweer de volgende ingrijpende veranderingen afgekondigd. Er wordt weer geschaafd aan...

Lees meer
Slachtoffers beter beschermd

Slachtoffers beter beschermd

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de overheid extra geld ter beschikking gaat stellen voor onder andere de politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland. In de toekomst kunnen daardoor meer beschermende maatregelen voor onder andere slachtoffers van...

Lees meer
Procederen over bokkend paard

Procederen over bokkend paard

Een aankoop van een veelbelovende hengst voor een carrière als dressuurpaard op hoog niveau loopt geheel anders. Het paard gedraagt zich wat problematisch en blijkt flink te bokken onder haar eigen trainer… Na verschillende pogingen en trainingen wil de koopster het...

Lees meer
Letselschade advocaten ontevreden over verzekeraars

Letselschade advocaten ontevreden over verzekeraars

Uit de enquête van ASP (waar de letselschadeadvocaten van ons kantoor lid van zijn) blijkt dat letselschade advocaten niet tevreden zijn over de afwikkeling van letselschade claims door verzekeraars, ondanks berichten van de verzekeringsmaatschappijen zelf dat het...

Lees meer
Wereldwijd concurrentiebeding

Wereldwijd concurrentiebeding

Het hof stelt vast dat werkgever op het moment van opzegging niet werkzaam was op de Aziatische markt. Ook is onbetwist dat werknemer er tijdens het dienstverband op heeft aangedrongen, ook dat werelddeel te gaan bewerken voor lead generation, maar dat werkgever dat...

Lees meer
Verhuizen zonder toestemming andere ouder

Verhuizen zonder toestemming andere ouder

De vrouw verhuist met de kinderen (zonder toestemming van de man) vanuit Midden-Nederland naar Leeuwarden. De man vordert dat de vrouw dient terug te verhuizen naar Midden-Nederland. Partijen zijn gezamenlijk belast met het gezag en spraken af na de echtscheiding niet...

Lees meer
De verharde opstelling van verzekeraars

De verharde opstelling van verzekeraars

De laatste jaren is de opstelling van verzekeraars in de letselschadepraktijk verhard. Dit wordt door het Verbond van Verzekeraars ook erkend. EenVandaag heeft daar op dinsdag 11 april jl. een uitzending aan gewijd. Verzekeraars wijzen tegenwoordig steeds meer claims...

Lees meer
Meer slachtoffers door bedrijfsongevallen

Meer slachtoffers door bedrijfsongevallen

Meer slachtoffers door bedrijfsongevallen in Nederland. Zo luidde de kop van de nieuwswebsite nu.nl op 17 mei 2017. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 mei 2017 haar jaarverslag uitgebracht over het jaar 2016. Uit dit verslag volgt dat bedrijven...

Lees meer