Meer slachtoffers door bedrijfsongevallen in Nederland. Zo luidde de kop van de nieuwswebsite nu.nl op 17 mei 2017. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 mei 2017 haar jaarverslag uitgebracht over het jaar 2016. Uit dit verslag volgt dat bedrijven in 2016 meer aandacht besteedden aan preventie van arbeidsrisico’s. Desalniettemin is het aantal slachtoffers dat door bedrijfsongevallen letsel opliep of is overleden toegenomen.

Het aantal arbeidsongevallen is ten opzichte van 2015 met 14% toegenomen en staat in 2016 op 2.500.
Het beheersen van risico’s rond machineveiligheid blijkt bij veel bedrijven een heikel punt. Er was in 2016 bij maar liefst 41% van de bedrijven sprake van machineveiligheid als arbeidsrisico. Als voorbeeld wordt in het jaarverslag de heftrucks genoemd. Vaak krijgen heftruckschauffeurs eerst een opleiding of instructie, maar bij 11% van de bedrijven met heftrucks gebeurt dit niet. De bestuurder moet zelf maar leren hoe om te gaan met een heftruck.

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop, met blijvend letsel of ongevallen waarbij het slachtoffer in het ziekenhuis is opgenomen moeten bij de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden gemeld, maar dat gebeurd lang niet altijd. Maar liefst 30% van de bedrijven waar zich een meldingsplichtig ongeval heeft voorgedaan heeft dit ongeval niet bij de inspectie gemeld.