De vrouw verhuist met de kinderen (zonder toestemming van de man) vanuit Midden-Nederland naar Leeuwarden. De man vordert dat de vrouw dient terug te verhuizen naar Midden-Nederland. Partijen zijn gezamenlijk belast met het gezag en spraken af na de echtscheiding niet verder dan 20 km uit elkaar te gaan wonen.

Het hof overweegt dat de vrouw voor de verhuizing toestemming van de vader nodig had, althans vervangende toestemming van de rechter. Het beoordelingskader is het belang van de kinderen. Het hof acht het in belang van de kinderen dat de vader op overbrugbare afstand woont gelet op diens taken op het gebied van verzorging en opvoeding. Het hof gelast de vrouw terug te verhuizen naar de echtelijke woning, waarover zij het uitsluitend gebruik krijgt.