Niet alleen voor u, maar ook voor de kinderen kan de periode waarin ouders gaan scheiden, erg tumultueus zijn. Bij wie gaan zij wonen? Wanneer zien zij de andere ouder? Moeten ze van school? Dit zijn allemaal vragen die bij kinderen kunnen opkomen en waar zij mee kunnen worstelen.

Ons kantoor heeft goede ervaringen met Villa Pinedo, een organisatie van kinderen met gescheiden ouders voor kinderen met gescheiden ouders. Uw kinderen kunnen bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een buddy die als een luisterend oor voor uw kinderen kunnen optreden.

Dit neemt niet weg dat er voor u als ouder natuurlijk een grote rol is weggelegd om de kinderen te begeleiden ten tijde van de echtscheiding. Het is daarom van groot belang dat er gedegen afspraken over de kinderen worden gemaakt. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. In een ouderschapsplan worden minimaal de volgende 4 onderwerpen vastgelegd:

1. Bij wie gaan de kinderen wonen?
2. Welke omgangsregeling / contactregeling gaat er gelden?
3. Wat zijn de kosten van de kinderen en welke kinderalimentatie moet er betaalt worden?
4. Op welke wijze informeren en consulteren de ouders elkaar over de kinderen?

Heeft u vragen over het opstellen van een ouderschapsplan of heeft u een ouderschapsplan die gewijzigd moet worden, neem contact op met ons kantoor via:

    Neem gerust contact met ons op: